Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje VII edycję „Lekcji z ZUS” i Olimpiadę Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych, adresowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegóły dotyczące „Lekcji z ZUS” oraz Olimpiady w załączniku.

14 października 2020 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zaprasza nauczycieli na konsultacje telefoniczne. Tematem konsultacji będą świadczenia emerytalne dla nauczycieli – szczegóły na załączonym plakacie.

Informacje dotyczące projektu edukacyjnego oraz konsultacji telefonicznych zostały również opublikowane na stronie Małopolskiego Kuratora Oświaty pod linkiem:

Załączniki:

„Lekcje z ZUS” i Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych w roku szkolnym 2020/2021

Dzień Edukacji Narodowej w ZUS