Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji SZTUKA EDUKACJI, której organizatorem jest Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, a współorganizatorami Muzeum Fotografii w Krakowie oraz Fundacja Powiększenie (Wszyscy Jesteśmy Fotografami).

„Sztuka edukacji” to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazywane są wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów.

W tym roku głównym tematem będą projekty edukacyjne oparte na fotografii, przyczyniające się do kształtowania świadomych odbiorców mediów i krytycznego podejścia do publikowanych treści. Poszukiwane będą projekty uczące uważnego patrzenia na fotografię oraz te związane z manipulacją i coraz bardziej popularnym fact-checkingiem. Omówione zostaną działania wykorzystujące fotografię w nauczaniu różnych przedmiotów szkolnych, nie tylko humanistycznych. W ten sposób konferencja stanie się przestrzenią do dyskusji o nieustającym poszukiwaniu nowych form działań na fotografiach w edukacji.

ZAPRASZAMY DO NADSYŁANIA PROJEKTÓW, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE PAŃSTWO ZAPREZENTOWAĆ

Program konferencji zostanie częściowo wyłoniony w otwartym konkursie. W tym roku poszukiwane są projekty edukacyjne i artystyczne, które:
— uczą uważnego patrzenia na fotografię
— wykorzystują fotografię jako narzędzie w poznawaniu różnorodności spojrzeń i świata
— zachęcają uczniów do krytycznego myślenie o fotografii oraz zwracają ich uwagę na manipulacje w jej wykorzystaniu
— realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury, organizacji pozarządowych lub artystów
— stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
— mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych
— zostały zrealizowane (lub są na zaawansowanym etapie realizacji).

Projekty mogą zgłaszać dyrektorzy placówek, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, studenci, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści.

Zgłoszenia są przyjmowane do 18 października 2020 roku.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników konferencja odbędzie się online, ale organizatorzy zakładają przyjazd osób prezentujących swoje projekty do Krakowa, skąd będą transmitowane panele dyskusyjne. W zależności od sytuacji epidemicznej forma konferencji może ulec zmianie.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona w listopadzie 2020 roku. Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Więcej informacji: sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Kontakt:

Maria Masternak

Specjalistka ds. edukacji

Muzeum Fotografii w Krakowie

Tel. kom.: 572 181 346

maria.masternak@mufo.krakow.pl

Konferencję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.