Studia są prowadzone w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Wydziału Prawa i Administracji. Są przeznaczone dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze, mających w swojej działalności gospodarczej i zawodowej do czynienia z prawem umów. Z prowadzonych zajęć skorzystają również osoby, które ukończyły studia prawnicze, ale nie wykonują zawodu profesjonalnego pełnomocnika tj. adwokata czy radcy prawnego.

Celem kształcenia w ramach studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania w praktyce instytucji przewidzianych prawem cywilnym. W ramach studiów zostaną omówione zagadnienie związane z zawieraniem umów (m.in. tryby zawarcia umowy, umowa przedwstępna). Zagadnienia związane z kształtowaniem treści umowy (m.in. wzorce umowne, tzw. „klauzule abuzywne”) oraz zagadnienia związane z wykonywaniem umów (m.in. reguły należytego wykonania zobowiązania) i konsekwencjami ich naruszenia (m.in. sposoby jednostronnej rezygnacji ze zobowiązań umownych).

Zajęcia w ramach studiów będą odbywały się podczas dwunastu zjazdów średnio dwa razy w miesiącu. Pierwszy zjazd odbędzie się 24/25 października 2020 roku, a ostatni w czerwcu 2021 roku. Wszelkie informacje na temat studiów można znaleźć na stronie internetowej: https://prawoumow.wpia.uj.edu.pl

Folder informacyjny