Projekt realizowany w ramach konkursów MEN, obejmie wsparciem 688 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu  województwa małopolskiego, w tym min. 344 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu realizowane jest 72 – godzinne szkolenie, które zapewnia kompleksowe przygotowanie dyrektorów szkół (szkolenia, doradztwo, sieci współpracy) do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

Strona projektu:

http://wspomaganiemalopolska.pl/

Dokumenty rekrutacyjne:

http://wspomaganiemalopolska.pl/do-pobrania/

Regulamin projektu:

http://wspomaganiemalopolska.pl/do-pobrania/