Projekt „Solidarność. Teraz” realizowany jest w ramach obchodów 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. Odwołuje się do samej istoty solidarności rozumianej jako podstawa ruchu społecznego, oddolne działania, które doprowadziły do rewolucji o przełomowym znaczeniu dla Polski i Europy. Celem jest odniesienie się zarówno do codziennego życia ludzi z czasów Solidarności, jak również do solidarności międzyludzkiej we współczesnych pandemicznych czasach.

Projekt jest realizowany poprzez artystyczno-społeczną akcję, w ramach której dzieci i młodzież przy współpracy z osobami starszymi – świadkami historii – gromadzą wspomnienia i opowieści z peerelowskiej przeszłości. W ramach akcji przeprowadzony zostaje konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich (wiek 11-19 lat), którzy poprzez wywiady z osobami starszymi, zwłaszcza członkami własnej rodziny, tworzą relację dotyczącą życia codziennego i wspomnień z okresu Solidarności i stanu wojennego.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przeprowadzić wywiad (lub nagrać pojedyncze wspomnienie, anegdotę) z osobą pamiętającą czasy Solidarności oraz okres stanu wojennego. Dopuszczalną formą jest praca audio, video lub też pisemna (przy wersji audio i video wymagany jest również zapis pisemny nagrania). Tematem opowieści mogą być wspomnienia z walki o niepodległość i ówczesnej sytuacji politycznej, lecz również drobnostki z codziennego życia, wyrwane już z kontekstu migawki przeszłości. Punkt wyjścia do rozmowy na temat przeszłości stanowi jeden z obiektów z tamtego okresu – lista opublikowana została na stronie www.solidarnoscteraz.plSzczegóły konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w regulaminie akcji. Więcej informacji również na Facebooku https://www.facebook.com/solidarnoscteraz.

Prace można nadsyłać do 15 października.

 Załączniki: