Projekt „Synapsy. Edukacja i Kultura”, moduł Laboratorium kulturowe „Dobre sąsiedztwo”

Moduł poświęcony jest dobremu sąsiedztwu i sposobom pracy z dziećmi i młodzieżą w tym temacie. Odbywające się w ramach modułu spotkania będą polegały na wymianie wiedzy i doświadczeń między osobami z różnych środowisk.

Adresatami są: nauczyciele przedmiotowcy (nie tylko związani ze sztuką i kulturą), zatrudnieni w szkołach podstawowych, średnich i gimnazjach Małopolski oraz animatorzy i edukatorzy kulturowi, dla których dzieci i młodzież są partnerami w sytuacjach edukacyjnych i twórczych, pracownicy i współpracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także muzealników, bibliotekarzy, fotografów, filmowców, muzyków, artystów teatralnych, etnologów, pedagogów etc., którzy na co dzień zajmują się animacją lub edukacją kulturową w Małopolsce.

Zgłoszenia uczestników Laboratorium  przyjmowane są w tandemach: nauczyciel oraz animator lub edukator kulturowy.

Każdy wypełnia formularz zgłoszeniowy indywidualnie, wskazując w nim swojego partnera.

Szczegółowe informacje nt. Laboratorium, programu i regulaminu znajdują się na stronie: www.synapsy.mik.krakow.pl

Rekrutacja trwa do 11 lutego, do godz. 14.00.

W skrócie:

Co proponujemy?

Weekendowe spotkania warsztatowe i interdyscyplinarną współpracę

Sześć wybranych tandemów nauczycieli i animatorów/edukatorów kulturowych weźmie udział w cyklu czterech weekendowych warsztatów z zakresu edukacji kulturowej, praw partycypacyjnych dzieci i młodzieży, metodyki pracy grupowej i projektowej oraz praktyk wpływających na sytuacje dobrosąsiedzkie. Warsztaty odbędą się w Małopolskim Instytucie Kultury Krakowie.

Projekt kulturowy z dziećmi i młodzieżą

Każdy tandem otrzyma zaliczkę na realizację projektu kulturowego z dziećmi i młodzieżą, dostosowanego do kontekstu własnej pracy twórczej lub zawodowej i związanego z tegorocznym tematem Laboratorium kulturowego.

Tutoring i dzielenie się wiedzą

W czasie trwania Laboratorium kulturowego uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia tutorki, która pomoże wypracować, zrealizować oraz utrwalić efekty projektu kulturowego z dziećmi i młodzieżą.

Współautorstwo publikacji podsumowującej tegoroczną edycję Laboratorium

Uczestnicy będą współtworzyć publikację podsumowującą współpracę w ramach Laboratorium, która obejmie refleksje związane z pracą wokół tematu dobrego sąsiedztwa.

Kogo szukamy?

Projekt Laboratorium kulturowe „Dobre sąsiedztwo” skierowany jest do osób na co dzień współpracujących z dziećmi i młodzieżą. Do tych wszystkich, którzy dostrzegają społeczny potencjał kultury i chcą traktować ją jako narzędzie do budowania świeżych i użytecznych rozwiązań dla społecznych wyzwań.

Rekrutacja przedłużona do 18 lutego 2019 r., godzina 14.00