Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza na X Ogólnopolski  Kongres Nauczycieli Wychowania  do Życia w Rodzinie, który wzorem lat ubiegłych odbędzie się  w dniach 28–29 kwietnia 2019 r. w Częstochowie,  przy al. Jana Pawła II 126/130.

Kongres jest adresowany do nauczycieli prowadzących w szkołach zajęcia edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie oraz nauczycieli-konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się tą tematyką.

Koszt udziału w Kongresie wynosi 50 zł od osoby.

Program Kongresu, warunki uczestnictwa i karta zgłoszenia online są dostępne na stronie internetowej https://www.womczest.edu.pl/new/x-ogolnopolski-kongres-nauczycieli-wychowania-do-zycia-w-rodzinie/

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”  w Częstochowie, odpowiedzialna za organizację Kongresu; tel. 34 3606004  wew. 218, e-mail: doroszuk@womczest.edu.pl.