21.05.2020

Jak pomóc sobie i uczniom w kryzysie?

Z czym się zmagamy w czasie pandemii i czego potrzebujemy, by sobie poradzić z jej konsekwencjami? Czy kryzys może mieć pozytywne konsekwencje? Co zrobić, by je dostrzegać, wypowiadać…?  Jakie strategie radzenia sobie z kryzysem najlepiej zastosować?

Na wszystkie te pytania odpowiedział w czasie konferencji zorganizowanej przez MCDN Ośrodek
w Krakowie dr Wiesław Poleszak – psycholog, psychoterapeuta, specjalizujący się w problematyce wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju, wychowania oraz w psychoprofilaktyce zachowań problemowych.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Prelegent odniósł się w czasie wykładu nie tylko do sytuacji pandemii, która nas teraz bezpośrednio dotyka, ale zajął się kryzysem jako zjawiskiem psychologicznym. Pokazał proces radzenia sobie
z kryzysem, omówił skuteczne i nieskuteczne mechanizmy, jakie możemy uruchomić dzięki osobistym zasobom i czynnikom chroniącym.

Doświadczenia zakłócające naszą równowagę psychiczną mogą być spowodowane różnymi zagrożeniami: rozwojowymi, egzystencjalnymi czy środowiskowymi. Już sama świadomość różnorodności kryzysów, ich powszechnej obecności w życiu ludzkim może nam pomóc w przezwyciężeniu kolejnego wyzwania.

Doktor Wiesław Poleszak zachęcał, by w sytuacji kryzysu, ale też w każdej sytuacji mówić o tym, co czujemy, wentylować emocje, zdiagnozować prawdziwe źródło własnego lęku. Wszystkie te zasady zilustrował licznymi i autentycznymi przykładami, także z życia szkolnego.

Była mowa o roli nauczycieli w wychowywaniu, o wspieraniu w czasie pandemii uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami czy przeżywających różne rodzinne dramaty. Temat konferencji i sam je przebieg wywołał liczne pytania: jak z własnym dzieckiem rozmawiać o przeżywanym kryzysie, jak pracować z uczniem chorym psychicznie, z jakiego powodu rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży? W kontekście tych zagadnień uczestnicy otrzymali zarówno konkretne wskazówki jak i listę ogólnych, ale wyjaśnionych zasad.

Tematyka konferencji okazała się bardzo pomocna w obecnej sytuacji, była też  zgodna z aktualnymi potrzebami małopolskiego środowiska oświatowego i jednocześnie wynikała z realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Uczestnicy konferencji –  nauczyciele pracujący obecnie zdalnie – mieli okazję, by w czasie spotkania zaktualizować wiedzę, wziąć udział w dyskusji – jakże żywej, mimo braku bezpośredniego kontaktu, a także uzyskać inspirację do pracy wychowawczej.

wróć do listy aktualności