15.09.2020

Jak powiedzieć to, co pomyśli głowa…

Zdający egzamin ósmoklasiści muszą, oprócz sprawnego poruszania się wśród bohaterów, zdarzeń i idei prezentowanych w szkolnych lekturach, wykazać się sprawnością w redagowaniu przemyślanej i spójnej, językowo i stylistycznie adekwatnej, wypowiedzi pisemnej (argumentacyjnej lub twórczej – do wyboru).

To dobry powód, by zwrócić uwagę podopiecznych właśnie na stylistyczny aspekt wypracowania argumentacyjnego – umiejętność, której kształcenie wymaga więcej czasu niż przeczytanie nawet bardzo obszernej lektury.

Jakimi rodzajami środków retorycznych może dysponować uczeń piszący rozprawkę lub przemówienie? Jak wpływają one na jakość argumentacji oraz spójność wypowiedzi? Jakie ćwiczenia pomogą dzieciom przyswoić i utrwalić dobre nawyki językowe i stylistyczne?

O tym będziecie mogli się Państwo przekonać uczestnicząc w warsztatach Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego realizowanych 29 września w Ośrodku w Nowym Sączu.

Zapraszamy do zapisów w Systemie Rezerwacji Szkoleń.

wróć do listy aktualności