13.09.2021

Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole?

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w ramach projektu „Małopolskie Talenty”.

W ramach szkoleń uczestnicy pogłębią znajomość psychologiczno-pedagogicznej charakterystyki ucznia zdolnego, przeanalizują możliwości diagnozowania uczniów zdolnych, poznają programy zajęć kierowanych do uczniów zdolnych, umożliwiających rozwijanie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych.

Czas trwania każdego spotkania to 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenia będą realizowane od października 2021 r. w terminach i godzinach ustalanych każdorazowo z zainteresowanymi szkołami.

Warunkiem udziału jest przesłanie do 20 września 2021 r. formularza zgłoszeniowego szkoły, zgodnego z załączonym wzorem. Limit szkoleń dla rad pedagogicznych, które mogą zostać zrealizowane w ramach projektu wynosi 22. W przypadku większej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu szkoły do przeszkolenia będzie decydować kolejność przesłania Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną jako skan na adres: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl.

Po zakwalifikowaniu szkoły organizator udostępni osobie odpowiedzialnej za organizację szkolenia wzór formularza zgłoszeniowego, który musi wypełnić każda osoba aplikująca do udziału w szkoleniu. Nauczyciele ze zgłoszonej szkoły będą też zobligowani do wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie (=deklaracji uczestnictwa w szkoleniu).

UWAGA! Udział w szkoleniu nie obliguje nauczycieli do uczestnictwa w jakichkolwiek innych działaniach projektowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 443 80 01 w. 16; osoba do kontaktu: kierownik projektu „Małopolskie Talenty” po stronie MCDN Krystyna Dynowska-Chmielewska.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ DO PRZESZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU MAŁOPOLSKIE TALENTY

wróć do listy aktualności