08.01.2021

Jak uczyć biologii, aby nauczyć?

Aktywny uczeń na lekcji to wyzwanie niejednego nauczyciela. O efektach pracy decydują m.in. odpowiednio dobrane metody aktywizujące oraz metody dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.

Zapraszamy nauczycieli biologii szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego na webinarium online pt.: „Metody aktywizujące na lekcjach biologii” (13 stycznia godz. 16:30 – 18:45). Omówione będą najważniejsze informacje dotyczące m.in. podziału metod aktywizujących, form i technik stosowanych na lekcji, metody graficznego zapisu. Z kolei na webinarium online „Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii” (14 stycznia godz. 16:30 – 18:00) zaprezentowane zostaną m.in. sposoby pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia poprowadzi nasz doradca metodyczny ds. biologii – dr Kinga Wierzbicka.

Zapraszamy do zapisów w Systemie Rezerwacji Szkoleń

wróć do listy aktualności