13.06.2022

Jak zorganizować lekkoatletykę w szkole?

Prelegenci podczas konferencji z wicedyrektorem ds. Ośrodka w Krakowie Małgorzatą Dutką-Muchą

8 czerwca ponad 100 nauczycieli wychowania fizycznego wzięło udział w konferencji online „Lekkoatletyka w praktyce szkolnej”.

Otwarcia wydarzenia dokonała Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN Ośrodka w Krakowie wspólnie z Pawłem Czyżem, prezesem Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki. W trakcie konferencji bazę praktycznej wiedzy i dobrych szkolnych praktyk z zakresu lekkoatletyki przekazali prelegenci.

Trener LA AZS AWF Kraków i nauczyciel WF w SP nr 91 w Krakowie – Grzegorz Zajączkowski poruszył tematykę zajęć lekkoatletycznych bez wykorzystania profesjonalnej infrastruktury sportowej i sprzętu sportowego.
Następnie Leszek Sawicki – nauczyciel sieci współpracy WF, nauczyciel w SP nr 33 w Krakowie i ZSE nr 1 w Krakowie, trener LA zaprezentował, jak wykorzystywać elementy matematyki w rozwijaniu zdolności szybkościowych oraz pokazał przykładowe gry i zabawy ruchowe na każdym etapie szkolnym.
Ewa Sierka – trener PZLA i równocześnie prezes klubu Victoria Trzebinia przedstawiła, w jaki sposób przeprowadzić ciekawe i aktywne zajęcia wychowania fizycznego z użyciem piłek lekarskich i jak kształtować siłę wśród dzieci i młodzieży.
Trener WKS Wawel i zaplecza kadry Radosław Czyż zaprezentował przykłady zajęć ogólnorozwojowych z elementami lekkiej atletyki.
Z kolei trener Marta Guja z AZS AWF Kraków i nauczyciel SP nr 91 przedstawiła, w jaki sposób kształtować szybkość wśród dzieci i młodzieży. Omówiony został pokazowy trening video na grupie treningowej.
Na zakończenie nauczyciel i trener Tomasz Dudek zainspirował nauczycieli do zorganizowania lekkiej atletyki w szkole na przykładzie autorskiego programu Letnich Igrzysk w Gminie Wielka Wieś.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności