10.09.2021

Jedziemy na wycieczkę edukacyjną – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym?

Bogactwo przeżyć, integracja zespołu, aktywizacja i pobudzanie do myślenia – to tylko niektóre korzyści, które płyną z wycieczek edukacyjnych.

Wincenty Okoń zauważył, iż wartość wycieczki zależy m.in. od wprowadzenia dzieci i uczniów w jej problematykę oraz od wykorzystania wyników wycieczki w dalszej pracy. Dla każdego młodego człowieka wycieczki szkolne są ciekawymi lekcjami patrzenia, słuchania, myślenia, mówienia i przeżywania, dlatego warto je zaplanować w taki sposób, by spełniały swoje podstawowe funkcje tj. poznawczą, kształcącą, wychowawczą oraz motywacyjną.

27 września zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na seminarium pt. „Wycieczka edukacyjna jako jedna z form kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022”. W czasie spotkania porozmawiamy na temat roli wycieczek szkolnych we współczesnej szkole, omówimy przepisy prawne regulujące ich organizację; ponadto uczestnicy zostaną wyposażeni w przykładowe scenariusze wycieczek edukacyjnych, które wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na obecny rok szkolny.

Seminarium poprowadzi Ewa Kantyka – nauczyciel konsultant w MCDN Ośrodek w Oświęcimiu.

wróć do listy aktualności