Polski Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, gdyż 18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, naszego wielkiego Rodaka. W stosownej uchwale zauważono, że w nauczaniu Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze: Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy.

W nawiązaniu do tych słów Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli podejmuje różnorodne działania adresowane do szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego, których zamierzeniem jest uczczenie Polskiego Papieża. Ich celem jest zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w rocznicowe obchody poprzez rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą Św. Jana Pawła II, pielęgnowanie i utrwalanie wartości głoszonych przez naszego Rodaka oraz kształtowanie na ich fundamencie właściwych postaw społecznych.

Wydarzenia:

Cykl obchodów „W hołdzie Polskiemu Papieżowi” – cz. II zdalnie i cyfrowo

Quiz „Jan Paweł II – Papież poliglota”

Konferencja online „Współczesne problemy pedagogiki w duchu Jana Pawła II”