Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie włączają się w obchody Roku Jana Pawła II organizując cykl działań pod wspólnym hasłem „W hołdzie Polskiemu Papieżowi”.

Celem tych działań jest zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, rozwijanie zainteresowania środowisk szkolnych miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego osobą św. Jana Pawła II, wartościami, jakie głosił, pielęgnowanie rodzinnych doświadczeń i wspomnień związanych z papieżem, ale także rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów, kształtowanie ich wrażliwości estetycznej, pogłębienie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

Regulamin gry miejskiej Tarnów z Janem Pawłem II

Regulamin konkursu – quiz tematyczny

Regulamin konkursu literackiego o JPII

Regulamin konkursu multimedialnego o JPII

Regulamin konkursu na scenariusz lekcji o JPII

Regulamin konkursu plastycznego o JPII