20.09.2022

Jubileuszowy Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości

W dniach 10-11 października zapraszamy do udziału w 19. Konferencji Naukowej „Problematyka przedsiębiorczości w warunkach zmienności otoczenia krajowego i międzynarodowego” połączonej z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości.

Podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego różnej skali układów przestrzennych od skali krajowej, poprzez regionalną po lokalną, jest rozwój działalności gospodarczej oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Konieczność powszechnego kształcenia ekonomicznego wszystkich uczestników procesów społeczno-gospodarczych, jest szczególnie istotna współcześnie, w warunkach dużej zmienności otoczenia. Obecnie szczególną rolę ogrywa światowa pandemia COVID-19, a także dynamicznie zmieniające się uwarunkowania związane z sytuacją geopolityczną, które często w odmiennym stopniu tworzą bariery, ale także oddziałują na możliwości rozwoju działalności gospodarczej w poszczególnych sektorach, podmiotach gospodarczych, a także różnego typu instytucjach państwowych i samorządowych.

W nawiązaniu do przedstawionych założeń Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli środowiska naukowego, nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, innych instytucji oraz osoby zainteresowane problematyką przedsiębiorczości. Celem wydarzenia będzie prezentacja koncepcji teoretycznych podstaw analizy zmian oraz wyników prac badawczych dotyczących uwarunkowań i modyfikacji kierunków działalności gospodarczej różnego typu podmiotów, a także działania władz krajowych i samorządowych.

Konferencja będzie połączona z 15. Jubileuszowym Zjazdem Nauczycieli Przedsiębiorczości, którego celem będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnych problemów i wyzwań kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W końcowej części konferencji przewidziany jest specjalny program dla nauczycieli, w tym szczególnie nauczycieli przedsiębiorczości. Planuje się organizację dedykowanych warsztatów zarówno w formule stacjonarnej, jak i terenowej.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Witolda Kozłowskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w auli A1 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Szczegóły oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie internetowej UP.

Zaproszenie na Konferencję

wróć do listy aktualności