25.11.2021

Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne

Panel dyskusyjny

24 listopada około 500 osób wzięło udział w konferencji naukowej dotyczącej dobrostanu dzieci i młodzieży w aspekcie środowiska szkolnego. Gościem specjalnym wydarzenia był Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Paweł Pawlak.

Celem konferencji „Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży” była próba odpowiedzi na następujące pytania: Jak można ocenić jakość życia współczesnych dzieci i młodzieży? W jaki sposób rozwijać mocne strony dziecka? Które obszary życia dzieci i młodzieży są problematyczne i wymagają interwencji i wsparcia dorosłych? Czy polska szkoła jest środowiskiem przyjaznym? Jaka jest rola dorosłych: rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania? Uczestnicy wydarzenia podjęli refleksję nad aktualną kondycją polskiej szkoły oraz zaprezentowali jej mocne strony i wskazali obszary do poprawy.

W trakcie konferencji dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) zaprezentował wnioski i rekomendacje z „Ogólnopolskiej diagnozy jakości życia dzieci i młodzieży” – badania przeprowadzonego na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku. W ocenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka raport jest jednym z istotniejszych dokumentów w kontekście zagrożenia zmianą trybu nauki związanego z sytuacją pandemiczną. Do udziału w nim zostało zaproszonych 5800 uczniów z całej Polski, na trzech poziomach edukacyjnych: przedstawiciele klas II i VI szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wyniki badania napawają optymizmem. Uczniowie lubią szkołę i swoich nauczycieli, bardziej niż dwadzieścia lat temu.

W panelu dyskusyjnym, którego tematem przewodnim była troska o jak najwyższą jakość życia dzieci i młodzieży, wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych, oświatowych i samorządowych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego: Halina Cimer – Małopolska Wicekurator Oświaty, dr Iwona Sikorska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Psychologii, Rozwoju i Zdrowia), dr Jan Czechowski (Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu, Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej), Beata Karkoszka (Wicedyrektor Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu). Panel poprowadził dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W konferencji realizowanej hybrydowo we współpracy z Małopolską Uczelnią Państwową im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wzięli udział dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za oświatę, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół. W wydarzeniu uczestniczyli m.in: Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Jan Tadeusz Duda – przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Rafał Kosowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki.

Galeria

wróć do listy aktualności