27.11.2019

Koncepcje wychowania człowieka w oparciu o wartości: odpowiedzialność i podmiotowość osoby

Wychowanie do odpowiedzialności oraz wzmacnianie podmiotowości uczniów są zadaniami, które nauczyciele realizują codziennie. Każda sytuacja dydaktyczna może być doskonałą okazją do pochwalenia tego, co uczeń robi dobrze bądź do modelowania zachowania.

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się konferencja pt. Koncepcje wychowania człowieka w oparciu
o wartości: odpowiedzialność i podmiotowość osoby
zorganizowana przez MCDN ODN w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, psycholodzy, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Prelegenci przedstawili wyniki swoich naukowych obserwacji i realizowanych projektów badawczych w zakresie szeroko rozumianej pracy wychowawczej. Wychowywanie młodych ludzi zawsze było zadaniem dorosłych, zadaniem szkoły. Zmieniający się świat zachęca współczesnych nastolatków do aktywności, eksperymentowania, odważnego manifestowania swoich potrzeb. W tej sytuacji – to my, dorośli – mamy nowe wyzwania w zakresie pracy z uczniami.

Prelegenci w czasie wykładów odwoływali się do realnych sytuacji i zasad szkolnych. W wystąpieniu na temat punktowych systemów oceniania zachowania w szkole prof. Przemysław Bąbel pokazał, jakim podstawowym zasadom wychowawczym punkty przeczą. Jak „wymierne”, przełożone na punkty zachowanie młodego człowieka niszczy w nim wrażliwość, umiejętność odróżniania dobra od zła oraz zaprzecza skutecznej metodzie wzmocnień pozytywnych.

Dr Irmina Rostek przypomniała o tym, co podstawowe, ale i czasem umykające świadomości nauczycieli. Każdy uczeń to osoba żywa: czująca, myśląca i działająca w zgodzie ze sobą i z innymi, bo uczeń jest z natury dobry i chce być chwalony, zauważony, doceniony.

Każda chwila i każda aktywność ma wpływ na nasze życie. O „wychowawczym” wpływie muzyki na młodych ludzi mówił w czasie konferencji Stanisław Srzednicki – muzyk i nauczyciel zaangażowany w rozmaite działania na rzecz młodzieży.

Temat konferencji był zgodny z potrzebami małopolskiego środowiska oświatowego i jednocześnie
wynikał z realizacji podstawowego kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Dla nauczycieli pracujących na co dzień z młodzieżą konferencja była okazją do aktualizacji wiedzy, wymiany doświadczeń i rozmowy na temat, jak dzisiaj wychowywać młodych ludzi.

 Galeria

wróć do listy aktualności