01.10.2019

Konferencja „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?”

W dniu 30 września odbyła się konferencja dla nauczycieli pn. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jak uczyć o II wojnie światowej?” zorganizowana przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

W spotkaniu uczestniczyło 100 nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Następnie dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie powitał zebranych, podziękował za organizację konferencji oraz podkreślił znaczenie współpracy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Krzysztofa Pięciaka z Oddziału IPN w Krakowie na temat przebiegu wydarzeń we wrześniu 1939 r. w Małopolsce. Następnie o znaczeniu i możliwościach wykorzystania muzeów II wojny jako narzędzia edukacji, na przykładzie Trasy Pamięci Muzeum Krakowa, mówiła Monika Bednarek, kierownik i kustosz Oddziału Muzeum Krakowa – Fabryka Emalia Oskara Schindlera, autorka opracowań na temat Fabryki. Na zakończenie konferencji Michał Masłowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Krakowie przybliżył zagadnienia związane z problematyką nauczania o II wojnie światowej oraz zaprezentował materiały edukacyjne dla nauczycieli na temat II wojny.

 Celem konferencji było poszerzenie i aktualizacja wiedzy w zakresie działań i wydarzeń historycznych, które miały miejsce w Małopolsce w pierwszych miesiącach II wojny światowej, przedstawienie możliwości realizacji edukacji historycznej w przestrzeni muzealnej oraz doskonalenie i wspomaganie nauczycieli w zakresie nauczania historii najnowszej.

Zobacz galerię

wróć do listy aktualności