02.03.2022

Konferencja „Edukacja STEAM – rewolucja czy ewolucja? – wyzwania dzisiejszej szkoły”

panel dyskusyjny z udziałem: (od prawej) dr Łukasz Cieślik, Dyrektor MCDN, dr hab. Marlena Plebańska, prof. UW, Mateusz Rafał, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, Agnieszka Dąbrowska, ISpot Polska, Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Arkadiusz Nalepka, nauczyciel konsultant MCDN, Barbara Dubiecka-Kruk, Microsoft Innovative Educator Expert

Czym jest STEAM? Czy zachodząca w edukacji zmiana jest ewolucyjna czy raczej jest rewolucją? Jakie narzędzia oraz projekty przygotowane przez MEiN oraz ORE wspierają nauczycieli w kreatywnych działaniach? Jak mądrze wkomponować nowe technologie w proces dydaktyczny? Na te i inne pytania staraliśmy się znaleźć odpowiedź podczas Konferencji 1 marca, w której udział wzięło prawie 500 nauczycieli.

Otwarcia konferencji dokonał dr Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, podkreślając, że model STEAM stanowi klucz do zrozumienia zmian zachodzących w edukacji. Następnie zabrał głos Rafał Kosowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki SWM, zwracając uwagę, że tworzenie pracowni STEAM-owych wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”. Agata Suszczyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji UMWM omówiła ogólne założenia projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, a Anna Samborska-Milewska, kierownik Wydziału Projektów Edukacyjnych MCDN przedstawiła ofertę MCDN – propozycje wsparcia i doskonalenia dla nauczycieli w ramach tego projektu.

Profesor Marlena Plebańska w wykładzie pt. „STEAM kształcenie kompetencji przyszłości” nawiązała do tradycyjnego modelu nauczania i porównała go z modelem Fińskim. Podczas krótkiego porównana obu systemów nauczania zwróciła uwagę na zalety modelu fińskiego, w którym dziecko przestaje być jedynie słuchaczem, a staje się odkrywca i wynalazcą.

W trakcie konferencji nie zabrakło również praktycznego spojrzenia  na kwestie dydaktyki cyfrowej i prezentacji przykładów dobrych praktyk. Podczas spotkania przedstawiciele Microsoft Polska oraz iSpot Polska zaprezentowali najnowsze rozwiązania wykorzystujące narzędzia cyfrowe w edukacji oraz działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Mateusz Rafał, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN przybliżył założenia rządowego projektu Laboratoria Przyszłości, a Tomasz Madej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przedstawił funkcjonalność i perspektywy rozwoju Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Jakie wyzwania stoją przed współczesną szkołą? Jaką rolę w kształtowaniu kompetencji przyszłości odgrywa model STEAM? Jak skutecznie zaimplementować STEAM do rzeczywistości szkolnej? Na te i wiele innych pytań odpowiadali eksperci podczas panelu dyskusyjnego, który moderował dr Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN. Na zakończenie konferencji odbyły się warsztaty STEAMowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, na których min. wykorzystano długopisy 3D, przekazane przez wydawnictwo EI  System.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności dydaktycznych i wykorzystania narzędzi oraz metod, które pozwolą na kształcenie u uczniów m.in. myślenia innowacyjnego i niekonwencjonalnego, podejmowania rozważnego ryzyka, angażowania się w twórcze rozwiązywanie problemów, współpracy i aktywnego uczestnictwa w procesach twórczych, budowania pasji poznawczej, popularyzacji wiedzy naukowej oraz myślenia krytycznego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności