Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie w Roku Świętego Jana Pawła II zapraszają nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na konferencję, której przedmiotem są działania wychowawcze pielęgnujące i utrwalające wartości głoszone przez naszego Rodaka.

Konferencja pt. „Współczesne problemy pedagogiki w duchu Jana Pawła II” odbędzie się 24 listopada w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams. Zapisy odbywają się elektronicznie poprzez System Rezerwacji Szkoleń.

Tematyka konferencji bezpośrednio nawiązuje do kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Program konferencji