16.11.2022

Konferencja „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”

Młodzież wraz z nauczycielami pracująca podczas lekcji na laptopie i tablecie

28 listopada zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego na konferencję „Zostań w Ojczyźnie. Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą”. W programie ciekawe wykłady, panele dyskusyjne oraz konkurs dla uczniów.

Konferencja odbywa się w ramach projektu realizowanego we współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z konsorcjum placówek doskonalenia nauczycieli tj.: Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz partnerami: Fundacją „Empiria i Wiedza” Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Wydarzenie jest kierowane do nauczycieli przedsiębiorczości oraz wiedzy o społeczeństwie oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Wśród gości przewidujemy udział przedstawicieli władz samorządowych, pracowników naukowych, ekspertów, przedstawicieli sektora biznesu oraz partnerów lokalnych.

Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania u uczniów postaw przedsiębiorczości, kompetencji proinnowacyjnych oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W trakcie konferencji odbędzie się konkurs wiedzy o przedsiębiorczości dla uczniów, spośród uczestników wyłonionych zostanie 10 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Empiria i Wiedza.

PROGRAM

Honorowe Patronaty:

Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

Marzena Maląg – Minister ds. Spraw Rodziny i Polityki Społecznej

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

Miejsce
Pawilon Sportowy Uniwersytet Ekonomiczny ul. Rakowicka 27

Termin
28 listopada 2022 r., godz. 10.00–15.30.

Rejestracja/zgłoszenia dla nauczycieli
Należy zalogować się w Systemie Obsługi Szkoleń.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Logotypy patronatów honorowych

Logotypy Organizatorów Konferencji

wróć do listy aktualności