29.06.2020

Konkurs na projekt edukacyjny realizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych rozstrzygnięty

Kolejna inicjatywa w ramach projektu „Małopolskie Talenty” zakończona. W konkursie na najlepszy projekt edukacyjny zmierzyło się 25 zespołów projektowych. Najlepsze prace nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Przedmiotem konkursu była prezentacja projektów zrealizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w mijającym roku szkolnym. Zespoły projektowe  rywalizowały w kategoriach odpowiadających zakresowi zajęć przedmiotowych w CWUZ tj.: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne, w dwóch grupach wiekowych: klasy 5-6 i klasy 7-8. Komisja konkursowa przyznała 11 nagród i 13 wyróżnień. 191 uczniów z nagrodzonych i wyróżnionych zespołów  otrzymało tablety, dyski i pendrive’y.

Konkurs to cykliczne przedsięwzięcie prowadzone przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli odrębnie dla uczestników każdej edycji zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, poczynając od roku szkolnego 2017/2018.

 

Prezentacja

__________________________________________________________________________

Projekt „Małopolskie Talenty” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

wróć do listy aktualności