W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli została rozstrzygnięta XI edycja regionalnego konkursu „Kreatywny Nauczyciel”.

XI edycja konkursu pod hasłem „Wycieczki w edukacji dzieci i młodzieży – uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie” miała na celu popularyzację wycieczek dzieci i młodzieży jako atrakcyjnej formy oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, które dzięki zasadzie poglądowości, wiązania teorii z praktyką i wzbudzaniu emocjonalnego zaangażowania gwarantują skuteczność realizacji zakładanych celów kształcenia i wychowania.

Konkurs służył także promowaniu twórczych nauczycieli, którzy wyróżniają się w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej poszukiwaniem i wdrażaniem ciekawych rozwiązań pedagogicznych służących poznawaniu, pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska ucznia. Patronat honorowy nad konkursem pełnili: Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, „Bliżej Przedszkola”, „Hejnał Oświatowy”.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w trzech kategoriach.

W kategorii przedszkoli:

I miejsce: Edyta Mróz – Samorządowe Przedszkole nr 131 w Krakowie za przedsięwzięcie Gwiazdeczek podróże małe i duże.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Barbara Olewińska i Agnieszka Kołodziej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu za przedsięwzięcie Powrót do Przeszłości – wycieczka wraz z towarzyszącymi jej warsztatami.

II miejsce (ex aequo):

Aldona Mazur – Szkoła Podstawowa nr 75 w Krakowie za przedsięwzięcie Projekt edukacyjno-językowy Anglia–Szkocja – LEARN & TRAVEL. Wielka wyprawa w głąb historii i legend, na których przez wieki budowana była tożsamość i charakter Wyspiarzy, językowe wyzwanie i przygoda, które na długi czas pozostają w pamięci.

i

Magdalena Kunysz – Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie za przedsięwzięcie Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej – przeżywamy przeszłość.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Tadeusz JanuszekZespół Szkół Łączności w Krakowie za przedsięwzięcie Galicja – śladami wielkości dawnej Rzeczpospolitej.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!