Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Nowym Sączu zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu miasta Nowy Sącza oraz powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego do wzięcia udziału w II edycji konkursu literackiego „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem – konkurs na wiersz lub prozę.”

Celem przedsięwzięcia jest poznawanie tradycji i zwyczajów mniejszości narodowych, uwrażliwienie na różnorodność kulturową oraz wspieranie i promowanie młodych talentów literackich.

Przedmiotem konkursu jest kultura mniejszości narodowych, zwyczaje, przyjaźń, tolerancja opisana w formie wiersza, opowiadania, listu, eseju itp. własnego autorstwa.

Harmonogram konkursu:

  • składanie prac konkursowych: do 19 marca 2021 r.
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu: maj-czerwiec 2021 r.

Informacji o konkursie udziela:

Iwona Nowak

nauczyciel konsultant

i.nowak@mcdn.edu.pl

tel. 018 443 71 72 w. 30

Załączniki:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia, oświadczenie i klauzule informacyjne