Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.02.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, świetlicy
warsztaty

F44 Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 4 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 4

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 1

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 2

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2021
godz. 9.00 – 14.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F45 Prace plastyczne z matematyką w tle

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
24.02.2021
w godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
seminarium

Teoria koloru. Część 1: Wprowadzenie do zagadnienia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
cykl 3 seminariów online na platformie MS Teams

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 3

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej