Najbliższe wydarzenia edukacyjne

09.12.2020
godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
webinarium

Metody aktywizujące na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia – powtórzenie i odświeżenie najważniejszych zagadnień (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F39 Śladami Pólyi – o rozwiązywaniu zadań online

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
webinarium

Dostosowanie metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów na lekcjach biologii

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
warsztaty online

Jak zrealizować sprawdzian z chemii w nauczaniu zdalnym, oraz omówienie dostępnych zbiorów zadań i pomocy dla nauczyciela (II grupa)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F36 Dlaczego TAK, dlaczego NIE – dowodzenie twierdzeń na lekcjach matematyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa I)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
warsztaty

F40 Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

warsztaty

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2021
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele geografii ze szkół podstawowych
warsztaty

Egzamin z geografii w 2022 r- jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej