Najbliższe wydarzenia edukacyjne

02.10.2020
godz. 15:30-18:30
Zajęcia odbywać się będą w auli Zespołu Szkół nr3 im. A. Kocjana, Olkusz ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
warsztaty

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w warunkach rygorów sanitarnych związanych z pandemią COVID – 19

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2020
godz. 15:00-19:00
Termin kolejnych spotkań: 19,22,26,28.10 i 4.11.2020r.
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
kurs

KU-3. Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F62 Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.10.2020
godz. 15:00-17:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w szkole podstawowej z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego i limanowskiego.

sieć

Sieć nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej