Najbliższe wydarzenia edukacyjne

15.01.2021
22.01.2021, 29.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
seminarium

Wymagania na egzamin maturalny z chemii w roku szkolnym 2020/2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2021
19.01.2021, 20.01.2021, 25.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
seminarium

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
19.01.2021
28.01.2021
Adresat: nauczyciele informatyki szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się przy użyciu platformy MS Teams.
seminarium

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.01.2021
26.01.2021
Zajęcia odbędą się przy użyciu platformy MS Teams.
Adresaci: nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych z obszaru Małopolski
seminarium

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z geografii w 2021 roku

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
26.01.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty online

Wdrażanie podstawy programowej a przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – Grupa III

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.02.2021
roku w godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych
warsztaty

F41 Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty

Odwrócona lekcja online – Grupa I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
warsztaty

Odwrócona lekcja online – Grupa II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.02.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 2)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
warsztaty online

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 3)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

warsztaty

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
warsztaty online

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 1)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
18.03.2021
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele geografii ze szkół podstawowych
warsztaty

Egzamin z geografii w 2022 r- jak przygotować uczniów?

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
warsztaty online

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 2)

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej