Najbliższe wydarzenia edukacyjne

01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

74 Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2019
godz. 9:00 -15:00
W

80 Moje laboratorium

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
17.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 22.10.2019 godz. 15:00
W

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

61 Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.10.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 29.10.2019 godz. 15:00
Warsztaty

69 Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

62 Jak uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

68 Aktywnie i kreatywnie na matematyce

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 12.11.2019 godz. 15:00
Warsztaty

70 Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

63 Eureka! Odkrywamy świat wokół nas

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania : 12.11.2019
Warsztaty

66 Poznajemy z dziećmi świat sterowania urządzeniami cyfrowymi

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.11.2019
godz. 9:00
Termin kolejnego spotkania 23.11.2019 godz. 9:00
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 19.11.2019 godz. 15:00
Warsztaty

76 Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2019
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
W

72 Trampolina sukcesu – nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

64 Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

73 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.11.2019 godz. 9:00
Warsztaty

81 Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 11.12.2019 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

71 Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

65 Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Krakowie
Czytaj więcej