Najbliższe wydarzenia edukacyjne

24.10.2019
terminy kolejnych spotkań: 14.11.2019, 28.11.2019, 5.12.2019
godz. od 15.30 do 18.30
Miejsce: MCDN ul. Lubelska 23 – sala multimedialna
Seminarium

Spotkania z historią najnowszą

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 19.11.2019 godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

76 Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania: 20.11.2019
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

64 Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
22.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

84 Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

73 Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego z języka obcego dla 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
26.11.2019
godz. 15:00 – 19:00
Termin kolejnego spotkania 03.12.2019 godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

69 Wypracowanie argumentacyjne na egzaminie ósmoklasisty – gr. 2

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.11.2019
godz. 15:00
Termin kolejnego spotkania 30.11.2019 godz. 9:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

81 Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

58 Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – II Grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
04.12.2019
godz. 15:00 – 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

68 Aktywnie i kreatywnie na matematyce II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 11.12.2019 godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

71 Od logicznego myślenia do wnioskowania – lekcje języka polskiego w szkole podstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2019
godz. 9:00 - 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

65 Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w klasach I-III

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2019
godz. 15.00 – 19.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Odkrywamy talenty w edukacji czyli jak znaleźć w sobie i innych to co wychodzi nam najlepiej – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

59 Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia ?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2020
godz. 15:00-19:00
Termin kolejnego spotkania:
16.01.2020 godz. 15:00-19:00
Miejsce: MCDN ODN w Krakowie
ul. Garbarska 1
Warsztaty

67 Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.01.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

79 Wykorzystywanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
sala nr 2
Warsztaty

Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.01.2020
godz. 9:30 – 16:00
Termin kolejnego spotkania 29.01.2020 godz. 9:30 – 16:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

83 Pierwsze kroki z językiem C++ – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.02.2020
godz. 15.00-18.15 cz. 1
24 lutego 2020 - w godz. 15.00-18.15 cz. 2
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

60 Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

88 Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej