Najbliższe wydarzenia edukacyjne

26.09.2019
godz. 15:00
Seminarium

Statut szkoły ponadpodstawowej

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.09.2019
godz. 9.00
W

43. Sprawdzanie wiedzy ucznia. Jak otrzymać szybką informację zwrotną?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2019
godz. 15:00 - 18:15
Termin kolejnego spotkania 15.10.2019. godz. 15:00 - 18:15
Warsztaty

35 WebQuest – tworzenie krok po kroku

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
W

30 Neuronauka – czyli jak odnieść sukces pedagogiczny?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
10.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.10.2019
godz. 15:00
W

36 Samorząd uczniowski – idea samorządności a szkolna rzeczywistość

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
29.10.2019
godz. 15:00
W

56 Obserwacja zajęć i ich omawianie z nauczycielem

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
06.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

44 Lapbook jako metoda aktywizująca

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
14.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

54 Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

33 Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

55 ABC notowania graficznego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 10.12.2019 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 16.12.2019 godz. 15:00 -18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej