Najbliższe wydarzenia edukacyjne

14.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Grabarska 1
Warsztaty

54 Prawa i obowiązki nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

33 Debata uczniowska – świetny pomysł czy strata czasu?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

55 ABC notowania graficznego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 10.12.2019 godz. 15:00 – 18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.12.2019
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 16.12.2019 godz. 15:00 -18:15
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Garbarska 1
Seminarium

31 Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia – umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15.00-19.00
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

32 Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć – II grupa

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

40 Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
09.01.2020
godz. 15:00 -19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

44 Lapbook jako metoda aktywizująca – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
18.01.2020
godz. 9:00 – 13:15
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

37 Jak kształtować kreatywność uczniów?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.01.2020
godz. 15:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Seminarium

42 Asertywność w pracy nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
25.01.2020
godz. 9:00 – 15:30
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

34 Formalna i pozaformalna współpraca nauczycieli z wykorzystaniem darmowych narzędzi „chmury internetowej”

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
19.02.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce zajęć MCDN ODN
Kraków, ul. Garbarska 1
Warsztaty

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:10
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:10
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ul. Garbarska
Warsztaty

50 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

ODN w Krakowie
Czytaj więcej