Najbliższe wydarzenia edukacyjne

25.11.2020
godz. 16:30 - 18:45
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
27.11.2020
godz. 15:00 - 17:15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
02.12.2020
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2020
godz. 09:00-14:00
Termin drugiego spotkania: 12.12.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F55 Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
08.12.2020
w godz. 15.00 – 18.15
Szkolenie odbędzie się online - zajęcia w oparciu o platformę MS Teams
warsztaty online, oferta specjalna

MS Teams w pracy nauczyciela i wychowawcy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski
Warsztaty

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne w formie projektu edukacyjnego. Metoda projektów w kształceniu zawodowym na odległość

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
seminarium

Z TIK na tak! Niezbędnik zd@lnego nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15.00 - 19.00
Szkolenie online z użyciem platformy Zoom
warsztaty online, oferta specjalna

STEAM-owe lekcje

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.12.2020
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Lekcja z Quizizz i kodami QR 16.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
17.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne 17.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
22.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 22.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
20.01.2021
w godz. 16.00 do 19.00
Termin kolejnego spotkania: 26.01.2021 r. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
warsztaty online

Zespoły klasowe w Microsoft Teams. Komunikacja i współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. Oferta specjalna.

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
23.01.2021
godz. 09:00-15:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin drugiego spotkania 06.02.2021 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem C++
warsztaty

F53 Programowanie w języku C++

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej