Najbliższe wydarzenia edukacyjne

23.09.2019
godz. 15.00
Warsztaty

23. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
01.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
02.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
Warsztaty

20 „ Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych uczniów

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
03.10.2019
godz. 15:00
Warsztaty

24. Substancje zabronione – zagrożenie dla ucznia, wyzwanie dla nauczyciela

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
08.10.2019
godz. 15.00 – 19.00
Warsztaty

16. Praktycznie o motywowaniu uczniów

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
W

22 Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2019
godz. 15:00 – 18:15
Termin kolejnego spotkania 17.10.2019 godz. 15:00 – 18:15
W

27 Naucz dziecko Internetu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
24.10.2019
godz. 15.00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 28.10.2019 godz. 15.00 -18:15
Warsztaty

15. Zostań mistrzem dialogu, czyli jak prowadzić rozmowy z wymagającymi rozmówcami?

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

7 nawyków skutecznego nauczyciela – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
12.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

17 Kształtowanie postaw patriotycznych w szkole – od celebracji do wychowania. Przykłady rozwiązań na lekcję wychowawczą i nie tylko…

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Sztuka pozytywnego myślenia – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
13.11.2019
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
W Krakowie, ul. Garbarska 1
Warsztaty

Pierwszy krok w uzależnienie ? Ryzykowne zachowania nastolatków ze środkami psychoaktywnymi – Oferta Specjalna

ODN w Krakowie
Czytaj więcej
28.11.2019
godz. 15:00
Warsztaty

25 Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

ODN w Krakowie
Czytaj więcej