Najbliższe wydarzenia edukacyjne

02.12.2020
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 2-8.12.2020 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym, w dogodnym dla siebie czasie.
Uczestnictwo w warsztatach polega na zapoznaniu się uczestników z zamieszczonymi na platformie materiałami edukacyjnymi oraz wykonaniu zadań i ćwiczeń.
Warsztaty e-learningowe

Oferta specjalna. Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami – warsztaty zdalne na platformie Moodle

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
10.12.2020
godz. 17.00-18.30
Termin II spotkania: 14.12.2020 godz.17.00-18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
warsztaty

Projektowanie i drukowanie w technice 3D

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Wirtualne tablice – czyli jak kolekcjonować, porządkować i udostępniać materiały edukacyjne 11.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
21.12.2020
godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
warsztaty

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 21.12.2020

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.03.2021
godz. 09:00-13:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
warsztaty

F58 Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej