Najbliższe wydarzenia edukacyjne

01.10.2020
godz. 15:30 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
warsztaty

Spotkanie z doradcą metodycznym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
06.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F9 Matematyka wokół nas

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.10.2020
godz. 15:00-16:45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele klas IV szkół podstawowych
warsztaty

Oferta specjalna – Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej. Działania indywidualno-zespołowe rozwijające kapitał społeczny

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.10.2020
godz. 15:00-19:00
Termin drugiego spotkania: 15.10.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F14 Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.10.2020
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
warsztaty

Oferta specjalna – Ogród doświadczeń-zabawy przyrodniczo-ekologiczne w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.10.2020
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Dobczycach, ul. Szkolna 27
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
warsztaty

Wypełnianie i przygotowywanie (arkusz WOPFU i IPET dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego )

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F21 Dyscyplina i ład w klasie, czyli rzecz o zarządzaniu klasą

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
16.10.2020
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

Oferta specjalna – konkretnie o koncentracji uwagi

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
28.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
warsztaty

F8 Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
03.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego na etapie wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F10 Zapraszamy na dywanik! Gry i zabawy na zajęciach z języka angielskiego

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
12.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
warsztaty

F22 Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej