Najbliższe wydarzenia edukacyjne

03.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Budowanie strategii postepowania z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze w oparciu o techniki behawioralno-poznawcze. Profilaktyka zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
05.12.2020
w godzinach 09.00 – 12.00 oraz 19.12.2020 w godzinach 09.00 – 12.00
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej Moodle w sposób asynchroniczny
i synchroniczny (wykorzystanie platformy Google Meet).
warsztaty online

Edukacja szachowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
07.12.2020
godz. 16.00-20.00
Zajęcia odbywać się będą na platformie ZOOM
Adresaci: nauczyciele/nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy prowadzący zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
warsztaty online

Liczby naturalne, liczenie i dziesiątkowy system pozycyjny – wprowadzanie pojęć arytmetycznych na pierwszych etapach kształcenia

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
09.12.2020
w godz. od 15.00 do 19.40
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Dzieci są jak zegarki – czego „zegarmistrzowie” mogą nauczyć się z różnych koncepcji pedagogicznych? – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
11.12.2020
godz. 15:00-19:00
Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
warsztaty

Oferta specjalna – Ogród doświadczeń-zabawy przyrodniczo-ekologiczne w przedszkolu

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. od 15.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
warsztaty online

Arteterapia dzieci i młodzieży jako element profilaktyki zdrowia psychicznego – oferta specjalna

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.12.2020
w godz. 15.00 – 16.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
konferencja

Uczę się mimochodem – jak sprawić, żeby edukacja była radosnym odkrywaniem świata

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
15.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
szkolenie

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu – część I

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
29.12.2020
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
szkolenie

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu – część II

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
13.01.2021
w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F15 Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej
14.01.2021
godz. 15:00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
warsztaty

F13 Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

Ośrodek w Krakowie
Czytaj więcej