Proponujemy Państwu Dyrektorom i Nauczycielom praktyczne informacje do zastosowania
w aktualnej rzeczywistości. MCDN kieruje się troską wspierania środowiska zawodowego w kształceniu branżowym z perspektywą zastosowania rozwiązań praktycznych kształtujących umiejętności do wykorzystania w procesie uczenia się na odległość i realizacji zadań na stanowisku pracy. Zebrane wademekum obejmuje:

  1. Wybrane akty prawne z komentarzem.
  2. Efektywne metody on-line.
  3. Przydatne materiały online.