26.06.2020

Kultura, edukacja, polityka społeczna, rozwój zawodowy – w perspektywie przyszłości

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wojewódzkim Urzędem Pracy włączyło się w realizację międzysektorowej konferencji online pt. „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”.

Tematyka kompetencji przyszłości, nowego wymiaru edukacji i kultury, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz aktualnej sytuacji w sektorze społecznym – nabrała obecnie dodatkowego znaczenia, dlatego 24 czerwca małopolskie instytucje przygotowały wspólny cykl spotkań transmitowanych online.

Sesję otworzył wykład prof. Marka Krajewskiego Po co nam współpraca oraz panel dyskusyjny Współpraca zdalna. Czy pandemia pchnęła nas do skoku cywilizacyjnego? z udziałem: Karola Baranowskiego – bibliotekarza PBW i WBP w Krakowie, Łukasza Cieślika – dyrektora MCDN, Małgorzaty Karwali – nauczyciela konsultanta z Ośrodka w Nowym Sączu oraz Grzegorza Ptaszka – profesora na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Podczas rozmowy moderowanej przez Joannę Orlik – dyrektorka MIK zastanawiano się, jak doświadczenie epidemii wpłynie na naszą przyszłość.

Kolejny panel dyskusyjny Kompetencje kluczowe międzypokoleniowo przeprowadzony został przez Ośrodek w Nowym Sączu z udziałem dyrektorów i nauczycieli z Zespołu Przedszkoli w Nowym Sączu (Miejskiego Przedszkola nr 10, Miejskiego Przedszkola nr 11 – Specjalnego), Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima i Zespołu Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego (Technikum Przemysłu Mody).

Dyskusja ukazała praktyczny wymiar kompetencji kluczowych z perspektywy szkół reprezentujących różne poziomy edukacyjne, pokazała drogę edukacyjną w nabywaniu kompetencji kluczowych od małego dziecka, ucznia aż po absolwenta wchodzącego na rynek pracy. Poprzez odpowiedni dobór metod, uwzględniając otoczenie szkoły i zasoby własne, nauczyciele świadomie budują w dziecku/uczniu poczucie bycia kompetentnym nie tracąc perspektywy kolejnych etapów edukacyjnych. Dyskusja wykazała jak ważna jest współpraca między różnymi poziomami edukacyjnymi np. uczniowie Technikum Przemysłu Mody przygotowują pokazy mody dla najmłodszych przedszkolaków.

Troska o przyszłość ucznia, odpowiedzialność, bieżąca refleksja i perspektywa jutra – zwłaszcza w nowej sytuacji epidemicznej i zmieniającego się rynku pracy – to czynniki niezbędne dla kształtowania kompetencji kluczowych, które są budowane już dziś.

W części warsztatowej poruszono m.in. temat przełożenia kompetencji kluczowych na wymagania zawarte w podstawie programowej. Podczas interaktywnego wykładu Kompetencje kluczowe w systemie edukacji – moderowanego przez Ośrodek w Nowym Sączu – zaprezentowane zostały materiały edukacyjne wypracowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach realizowanych projektów. Uczestnicy dyskutowali również nad kierunkami rozwoju edukacji w kontekście kompetencji przyszłości.

W ramach równolegle transmitowanego przez Ośrodek w Krakowie szkolenia Kompetencje kluczowe w perspektywie kariery zawodowej naszych uczniów omówione zostały związki kompetencji kluczowych kształconych w szkole z kompetencjami, których wszyscy dorośli potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego. Poruszone zostały m.in. tematy zrównoważonego stylu życia, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa.

 

Materiały

Galeria

wróć do listy aktualności