28.06.2024

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w Ośrodku MCDN w Nowym Sączu

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do udziału w kursie kwalifikacyjnym organizowanym przez MCDN Ośrodek w Nowym Sączu w roku szkolnym 2024/25.

Kurs adresowany jest zarówno do wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak i nauczycieli zainteresowanych nabyciem kwalifikacji oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania nowoczesną placówką.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o kontakt do 10 września br.:

Spotkanie informacyjno-organizacyjne przed uruchomieniem kursu planowane jest 12 września 2024 r.

Kurs będzie trwał nie mniej niż 9 miesięcy; zajęcia odbywać się będą w okresie od września/ października 2024 do czerwca 2025 roku.

Program kursu, zgodny z ramowym programem MEN, obejmuje 210 godzin dydaktycznych w następujących obszarach tematycznych:

  • przywództwo edukacyjne w szkole;
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  • polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
  • nowoczesne technologie w zarządzaniu placówką oświatową;
  • projekty edukacyjne w pracy szkoły/ placówki oświatowej.

Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje do kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Zajęcia – w formie stacjonarnej – prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych uczelni wyższych (wykłady), jak również specjalistów z różnych dziedzin i praktyków oświatowych (zajęcia warsztatowe i seminaryjne).

Miejscem realizacji zajęć będzie Ośrodek MCDN w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61 (dogodna lokalizacja w centrum miasta, naprzeciwko dworca autobusowego, z własnym parkingiem – dostępnym w soboty). Jako narzędzie wspomagające pracę i komunikację udostępniona zostanie uczestnikom kursu platforma edukacyjna.

Cena: 1550 (możliwa płatność w ratach!)
Liczba godzin: 210

wróć do listy aktualności
arrow
Facebook
YouTube