12.07.2022

Letnia Szkoła Młodych Talentów w ramach projektu Małopolskie Talenty – jak pracowali i bawili się uczestnicy projektu

Uczestnicy podczas rozpoczęcia LSMT

Zakończyła się Letnia Szkoła Młodych Talentów (LSMT), organizowana w ramach projektu Małopolskie Talenty. LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym dla zainteresowanych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym. Od 26 czerwca do 2 lipca bieżącego roku 132 uczennic i uczniów przebywało w Krakowie, łącząc wypoczynek i zwiedzanie z pogłębianiem wiedzy i umiejętności.

Część dydaktyczna LSMT obejmowała zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i z zakresu kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych). Warsztaty prowadzili doświadczeni psycholodzy i pedagodzy, nauczyciele oraz pracownicy naukowi. Po zajęciach uczestnicy mieli możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu – zwiedzali Kraków, integrowali się w grupach, spędzali czas na aktywnościach sportowych, rywalizowali w różnych konkursach.

W ankietach ewaluacyjnych uczniowie wysoko ocenili całe przedsięwzięcie, podkreślając dobrą atmosferę, indywidualne podejście do uczestników oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w LSMT.

Organizatorami wyjazdu byli: Departament Edukacji UMWM oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Bieżąca LSMT była ostatnią w cyklu działań projektowych. Przy tej okazji warto dodać, że w 4 edycjach wydarzenia (w latach: 2018, 2019, 2021, 2022) uczestniczyło łącznie 499 osób, w 61 grupach warsztatowych; zrealizowano w sumie 2440 godzin dydaktycznych. LSMT cieszyła się z roku na rok coraz większą popularnością, co – obok bardzo dobrych wyników ewaluacji –  jest potwierdzeniem, że to atrakcyjna i efektywna forma wsparcia uczniów zdolnych. LSMT zamykamy więc z nadzieją na możliwość kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnej perspektywie finansowej.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności