20.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie zaprasza do udziału w warsztatach XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO, Tarnów 24.05.2019

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie

zaprasza do udziału w warsztatach (oferta specjalna) w ramach

XIX PIKNIKU GEOGRAFICZNEGO

Termin realizacji:     24.05.2019, godz. 9.30 – 16.00

Miejsce realizacji:  MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30

Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych wraz z oddziałami gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnych

Program:

  • Przeprowadzenie Turnieju Topograficzno – Geograficznego
  • Udział w wykładach:

– dr Wojciecha Wróblewskiego – „ Geologia regionalna Polski”

– dr Michała Apollo – „Aconcagua (6962 m n.p.m.) – Light & Fast: ujęcie geograficzne”

– Tomasza Zubilewicza – „Moje podróże i odkrycia: Śląsk”

Forma organizowana we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie

Koszt: forma bezpłatna

Koordynator ze strony ZSOiT : Piotr Kukułka

Kierownik formy:  Anita Stinia

Liczba godzin dydaktycznych:  9 godzin dydaktycznych

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, pok. nr. 0-28. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (do pobrania na stronie MCDN ODN w Tarnowie: www.tarnow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia  22 maja 2019 r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną (e-mail: bok.tarnow@mcdn.edu.pl) lub pocztą (faxem) na adres:

MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30

tel. 14 688 88 10 wew. 118; tel. kom. 513 042 389; fax: 14 688 88 11

ZAPRASZAMY

wróć do listy aktualności