17.06.2022

Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych zakończone!

Otwierający spotkanie dr Łukasz Cieślik, dyrektor MCDN oraz prowadząca Jolanta Czuchnowska, kierownik działu doskonalenia w ośrodku w Krakowie

14 czerwca zakończyło się Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych. Wydarzenie organizowane było pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa: „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”. W trwającym od 27 kwietnia forum wzięło udział ponad 600 nauczycieli.

 Celem Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych (MFPP) było zainspirowanie nauczycieli do pobudzenia wśród uczniów zainteresowań i uzdolnień przyrodniczych, a także popularyzacja nauk przyrodniczych oraz kształtowanie postaw sprzyjających innowacyjności, wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Partnerami wydarzenia było Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie w ramach podpisanego porozumienia o współpracy oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. MFPP zrealizowano we współpracy z Muzeum Przyrodniczym PAN w Krakowie, Wydziałem Chemii UJ w Krakowie, Instytutem Biologii UP w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Konferencja pn. „Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – rozwijamy pasje
i zainteresowania przyrodnicze uczniów”
zainaugurowała Małopolskie Forum Przedmiotów Przyrodniczych.

Kolejnym etapem były warsztaty stacjonarne zorganizowane we współpracy z partnerami wydarzenia: warsztaty terenowe „Aktywna nauka przyrody w terenie” w Aleksandrowicach, „Inna lekcja, czyli przyroda, kultura, historia i turystyka Popradzkiego Parku Krajobrazowego na żywo”,„W poszukiwaniu dzikiego lasu” w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi oraz „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Prądnika Białego w kontekście procesów urbanizacji”, zajęcia laboratoryjne „Metale ciężkie w żywności”, zajęcia laboratoryjne z histologii, biologii i przyrody w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego, warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ pn. „Dotknij Ziemi – warsztaty geologiczne w twojej klasie”, „Lekcje przyrodnicze” w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN, warsztaty „Outdoorowe pomysły-angażujemy zmysły! Ekologiczne pudełko inspiracji” w Parku im. H. Jordana w Krakowie, warsztaty – „Jak samemu przyrządzić naturalne kosmetyki?” prowadzone w sali laboratoryjnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajęcia terenowe „Procesy uzdatniania wody pitnej w Krakowie i wykorzystanie edukacyjne infrastruktury Wodociągów Miasta Krakowa”.

Trzecim etapem był „Przegląd Dobrych Praktyk” na podsumowanie Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych. Podczas konferencji wystąpili nauczyciele rekomendowani przez nauczycieli doradców metodycznych Ośrodka w Krakowie dr Kingę Wierzbicką, dr. Karola Dudka-Różyckiego, Michała Zatorskiego, którzy podzielili się z uczestnikami konferencji wrażeniami z udziału w zajęciach stacjonarnych organizowanych w ramach MFPP oraz własnym doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie realizacji zajęć przyrodniczych na różnych poziomach edukacyjnych. Prelegentami konferencji byli: Jadwiga Daniek-Salawa, nauczyciel doradca metodyczny MCDN Ośrodka w Krakowie, z wystąpieniem nt. „Ekologiczne inspiracje w wychowaniu przedszkolnym”;dr Anna Ludwik, nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej nr 10 w Krakowie, z wystąpieniem „Inspiracje edukacyjne nie tylko w szkolnej sali”; Marcin Koczara, nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej w Bodzanowie, z wystąpieniem nt. „Od teorii do praktyki – lekcje biologii”; Mateusz Dudek, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej w Mnikowie, z wystąpieniem nt. „Aktywizowanie uczniów podczas zajęć terenowych, dotyczących krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”; Jadwiga Szczepanek, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 21 w Krakowie, z wystąpieniem nt. „Wybrane metody pracy z uczniami na lekcjach geografii w Szkole Podstawowej nr 21w Krakowie”; Karolina Kantor, nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej nr 124 w Krakowie, z wystąpieniem nt. „Przykłady lekcji geografii w oparciu o zajęcia w terenie”; dr Agnieszka Kaczyńska, nauczyciel chemii w VII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, z wystąpieniem nt. „Między chemią, a kosmetologią – propozycja na zainteresowanie uczniów niezainteresowanych”; dr Anna Opalska, nauczyciel chemii w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, z wystąpieniem nt. „Chemia na wyciągnięcie ręki”. Gratulujemy wystąpień, które spotkały się z uznaniem ze strony uczestników konferencji. Oto wybrane rekomendacje zawarte w ankietach ewaluacyjnych: „Dziękuję za mnóstwo inspiracji!”; „Czekam na kolejną konferencję!”; „Świetny pomysł na Forum!”, „Proszę o kolejną edycję MFPP!”.

Galeria zdjęć

 

Autor filmu: Marek Mosio

wróć do listy aktualności