25.06.2020

Małopolskie talenty spotkały się podczas forum

22 i 23 czerwca odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2019/2020. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Swoją drogę do sukcesu zaprezentowali wykładowcy:

Leszek Skocki – były dyrektor ds. IT w Miasteczku Multimedialnym, programista, właściciel Cyfrowej Agencji Reklamowej oraz założyciel Szkoły Programowania Cybertree, która prowadzi zajęcia z programowania gier komputerowych dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem oprogramowania, multimediami oraz działalnością szkoleniową;

dr Tomasz Zacłona – pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, trener, doradca i konsultant współpracujący z instytucjami szkoleniowymi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami non-profit.
Obaj inspirujący goście w trakcie wykładów, odwołując się do swoich doświadczeń, wspólnie definiowali pojęcie sukcesu, wskazywali możliwe kierunki pogłębiania zainteresowań i uzdolnień oraz zachęcali do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju.

Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników Konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. Wybrane prace zostały zaprezentowane w ostatniej części spotkania.

Oprócz około 200 uczniów i nauczycieli CWUZ w spotkaniach uczestniczyli: beneficjenci projektów konkursowych, nauczyciele CWUZ, kierownictwo i członkowie zespołów projektowych ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ze względu na sytuację epidemiczną forum odbyło się w formie zdalnej. Mimo to, zgodnie ze swoja nazwą, stało się okazją do prezentacji ciekawych punktów widzenia i wymiany doświadczeń. __________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Małopolskie Talenty” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.

 

Galeria

wróć do listy aktualności