26.05.2022

Matematyka nas łączy – szkolne przygody z królową nauk

Agnieszka Gietner, nauczyciel doradca metodyczny ds. muzyki, MCDN Ośrodek w Krakowie; Małgorzata Dutka-Mucha, wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie; Halina Pulchny, nauczyciel konsultant ds. matematyki, MCDN Ośrodek w Krakowie

W ramach II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty Edukacja wobec wyzwań przyszłości” 25 maja odbyła się konferencja na temat nowoczesnych metod nauczania oraz rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych.

Otwierając konferencję, w której udział więzło około 200 nauczycieli matematyki oraz innych przedmiotów, Małgorzata Dutka-Mucha – wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie podkreśliła rolę współpracy w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Wymiana doświadczeń umożliwia poszukiwanie najlepszych rozwiązań, wspiera kreatywne myślenie, pozwala na rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji społecznych.

Zaproszeni prelegenci, nauczyciele praktycy oraz nauczyciele – doradcy metodyczni i konsultanci zaprezentowali przykłady korelacji matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi:

Joanna Wołoszyn, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach, poszukiwała w literaturze i poezji odpowiedzi na pytanie, czy humanista może fascynować się matematyką, w niej szukać inspiracji, ładu i harmonii.

Ewa Łazoryk, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Myślenicach, dzieliła się przykładami dobrych praktyk w łączeniu edukacji matematycznej, językowej i kulturowej.

Barbara Wojtarowicz, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki
w Załucznem, opowiadała o elementach architektonicznych łączących historię z geometrią.

Dorota Brzezińska, nauczycielka wychowania fizycznego w szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie, omówiła zasady organizacji Szkolnych Sportowych Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia.

Zbigniew Porada, nauczyciel doradca metodyczny ds. przedmiotów zawodowych w MCDN Ośrodku w Krakowie, podał przykłady matematycznych umiejętności niezbędnych w poznawaniu zagadnień z elektrotechniki

Agnieszka Gietner, nauczyciel doradca metodyczny ds. muzyki w MCDN Ośrodku w Krakowie, przedstawiła przykłady wspólnych elementów matematyki i muzyki.

dr Kinga Wierzbicka, nauczyciel doradca metodyczny ds. biologii i przyrody w MCDN Ośrodku w Krakowie, uzasadniała, że prowadzenie pomiarów w terenie, w tym korzystanie z różnych pomocy, to ważne umiejętności i przykład stosowania wiedzy w praktyce.

Halina Pulchny, nauczyciel konsultant ds. matematyki w MCDN Ośrodku w Krakowie, zaprezentowała prace plastyczne wykonane techniką haftu strukturalnego oraz metodą origami.

Galeria zdjęć

wróć do listy aktualności