20.05.2019

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Historyków i Archiwistów

„EDUCARE NECESSE EST … – DZIEDZICTWO PAMIĘCI”, Warszawa 13 – 14 czerwca 2019 r.

Zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej  Konferencji Historyków i Archiwistów

EDUCARE NECESSE EST … – DZIEDZICTWO PAMIĘCI

organizowanej przez

Archiwum Główne Akt Dawnych; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej; Archiwum Państwowe w Warszawie;

Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Konferencja odbędzie się w dniach: 13 – 14 czerwca 2019 r.

13 czerwca 2019 r. w godzinach: 1000– 1700, miejsce obrad: Sala Kolumnowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa;

14 czerwca 2019 r. w godzinach: 0900– 1245, miejsce obrad: warsztaty do wyboru (obowiązkowe zapisy):  Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7;  Archiwum Państwowe w Warszawie, ul. Krzywe Koło 7; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Kłobucka 21;

w godzinach:1300 – 1600, miejsce obrad:  Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  Wydział                 w Warszawie, ul. Świętojerska 9, Warszawa.

 

Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji wykorzystania źródeł archiwalnych dokumentujących 100. Rocznicę odrodzenia państwa polskiego oraz przybliżenie aktualnego stanu badań w nauce historycznej.

W ramach konferencji przewidziane są sesje z referatami i komunikatami oraz warsztaty praktyczne organizowane                w trzech archiwach warszawskich.

Obrady będą odbywały się w następujących blokach tematycznych:

  1. Pamięć odradzającej się państwowości w edukacji publicznej.
  2. Archiwa a pamięć.

 

 

Moderatorzy bloków tematycznych:

prof. dr hab. Alicja Kulecka-  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

mgr Magdalena Mołczanowska- Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

dr Teresa Stachurska-Maj – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

dr Violetta Urbaniak – Archiwum Państwowe w Warszawie

dr Hubert Wajs – Archiwum Główne Akt Dawnych

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w obradach z referatem (ok. 20min.) lub komunikatem (ok.10-15 min.) proszone są       o nadesłanie tytułu zgłaszanego wystąpienia  wraz z abstraktem wystąpienia (ok. 900 znaków ze spacjami) na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Program warsztatów

Warsztat nr 1: „Nad dawnymi rękopisami”

  1. Wprowadzenie o AGAD (wystawka oryginałów) – ( 25 min.);
  2. Praca z dokumentami (45 min.)

– Konstytucja 3 maja (rozdział VII. Król. Władza wykonawcza);

– Szwedzi w Warcie w 1703 r.;

– Księgi Poselstw z 1502 r.;

III.  Dyskusja nad tekstami (20 min.).

Miejsce: Archiwum Głównym Akt Dawnych, ul. Długa 7, Warszawa

Warsztat nr 2: „W kręgu źródeł i archiwów rodzinnych” 

  1. Archiwum rodzinne (co to jest, jakie materiały w nim się znajdują, kto nam może pomóc w stworzeniu archiwum rodzinnego, jak można zabezpieczać dokumenty rodzinne przed zniszczeniem) — (60 min.)
  2. Źródła do dziejów rodzinnych — (60 min.)

– m.in. akta stanu cywilnego, ewidencja ludności akta szkolne, akta wymiaru sprawiedliwości;

– jak prowadzimy poszukiwania genealogiczne (archiwa państwowe a kościelne, technika sporządzania wypisów, budujemy drzewo genealogiczne;

III. Jak możemy wykorzystać Internet do poszukiwań genealogicznych — (60 min.).

 

Miejsce: Archiwum Państwowe w Warszawie

Warsztat nr 3: „Fotografia — między źródłem historycznym a środkiem narracyjnym”

  1. Prelekcja na temat różnych rodzajów fotografii przechowywanych w Archiwum IPN (30 min);
  2. Praca ze zdjęciami: (60 min)

– fotografie propagandowe z okresu 2 wojny światowej;

– fotografie operacyjne SB;

– albumy fotograficzne;

III. Dyskusja — tworzenie kwestionariusza pytań badawczych (15 min);

  1. Wnioski: wskazanie funkcji fotografii w badaniach i edukacji historycznej (15 min).

Miejsce: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

 

Uczestnicy proszeni są o wybór warsztatu jednego spośród trzech.

UWAGA!

Deklaracje o wyborze  warsztatu prosimy przesyłać na adres: teresa.maj@mscdn.edu.pl

Konferencja dla uczestników zarejestrowanych jest  bezpłatna.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne i książki oraz zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji.

 

Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej , formularz zgłoszenia udziału w konferencji znajduje się  pod adresem www.warszawa.mscdn.edu.pl → [Zapisy na szkolenia] do dnia 30 maja 2019 r.                  

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udziela nauczyciel konsultant: dr Teresa Stachurska-Maj; e-mail: teresa.maj@mscdn.edu.pl,  tel. 22 536 60 73,                                         pn.; wt.; czw.; pt.; w godz.11.00-14.00; śr.; w godz. 16.00-18.00 lub w sekretariacie rejestracji  kursów Jolanta Czułada; e-mail: formy@mscdn.edu.pl, tel. 22 536-60-66.

           

                                                                                               Serdecznie zapraszamy

Komitet Organizacyjny

IV Ogólnopolskiej  Konferencji Historyków i Archiwistów

„Educare necesse est… Dziedzictwo pamięci”

wróć do listy aktualności