dr Małgorzata Dutka-Mucha

Wicedyrektor MCDN ds. Ośrodka w Krakowie

Obszar wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów:

 • koordynowanie Akademii Zarządzania
 • nadzór pedagogiczny
 • prawo oświatowe
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • prawne aspekty pracy nauczycieli
 • awans zawodowy nauczyciela

Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: technika, doradztwo zawodowe, oligofrenopedagogika, nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji, organizacja i zarządzanie – menedżer w oświacie, szkoła trenerów, kurs Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego

Kontakt: (+48) 12 422 43 81, (+48) 604 511 515

Wyślij wiadomość m.dutka-mucha@mcdn.edu.pl


Jolanta Czuchnowska

Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, zarządzania

w oświacie, koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, kierownik Działu Doskonalenia i Doradztwa

 Obszar wsparcia dla nauczycieli:

 • metody pracy z dzieckiem w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • procedura badawcza na zajęciach przyrodniczych, eksperymenty biologiczne
 • realizacja podstawy programowej
 • edukacja zdrowotna
 • edukacja plastyczna
 • pedagogika zabawy
 • innowacje pedagogiczne
 • organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wykształcenie: mgr biologii, studia podyplomowe „Nauczyciel przyrody”, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kwalifikacje z zakresu edukacji zdrowotnej, I stopień specjalizacji z nauczania początkowego, kurs w zakresie kształcenia dorosłych, egzaminator OKE

Kontakt: (+48) 12 261 31 43, (+48) 513 042 373

Wyślij wiadomość j.czuchnowska@mcdn.edu.pl


Mariola Kozak

Nauczyciel konsultant ds. nauczania języka polskiego i doradztwa zawodowego, koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia, instruktor Programu wychowawczego „Golden Five”, instruktor Programu profilaktycznego „Falochron”

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja polonistyczna
 • wychowanie, profilaktyka i opieka
 • rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela
 • realizacja podstawy programowej
 • doradztwo zawodowe i przygotowanie do rynku pracy
 • rozwój kompetencji kluczowych

 Wykształcenie: mgr filologii polskiej, studia podyplomowe: orientacja i doradztwo zawodowe, przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, praktyczna psychologia kierowania i negocjacji, kurs kwalifikacyjny: zarządzanie w oświacie, kurs andragogiki egzaminator OKE

Kontakt: (+48) 12 261 31 54

Wyślij wiadomość m.kozak@mcdn.edu.pl


Halina Pulchny

Nauczyciel konsultant ds. matematyki i zarządzania w oświacie, koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja matematyczna
 • realizacja podstawy programowej
 • kompetencje kluczowe
 • innowacje pedagogiczne
 • rozwój zawodowy nauczyciela
 • kompetencje emocjonalno-społeczne
 • współpraca z rodzicami
 • zdalne nauczanie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams

Wykształcenie: mgr matematyki, studia podyplomowe w zakresie matematyki, zarządzania w oświacie, kurs edukatorów nauczycieli matematyki, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki, egzaminator OKE.

Kontakt: (+48) 12 261 31 53

Wyślij wiadomość h.pulchny@mcdn.edu.pl


Mariusz Stinia

Nauczyciel konsultant ds. nauczania języków obcych, koordynator wspomagania szkół,

koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Obszary wsparcia dla nauczycieli: 

 • ocenianie (formułowanie i dostosowywanie wymagań edukacyjnych)
 • realizacja podstawy programowej
 • kompetencje emocjonalne i społeczne nauczycieli
 • język obcy zawodowy
 • nauczanie dwujęzyczne (CLIL)
 • kompetencje kluczowe
 • awans zawodowy nauczyciela

Wykształcenie: mgr historii, mgr filologii germańskiej, nauczanie dwujęzyczne (historia z elementami języka angielskiego), kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, kurs andragogiki

Kontakt: (+48) 12 26 13 155

Wyślij wiadomość m.stinia@mcdn.edu.pl


Marta Szałach

Nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki, opieki, doradztwa zawodowego, logopedii,

koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

 • wychowanie, profilaktyka i opieka
 • organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • doradztwo zawodowe
 • logopedia
 • komunikacja interpersonalna i współpraca z rodzicami
 • zdrowie psychiczne uczniów
 • rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela

Wykształcenie: mgr pedagogiki, studia podyplomowe: wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, doradztwo zawodowe, kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kontakt: (+48) 12 26 13 153

Wyślij wiadomość m.szalach@mcdn.edu.pl


Małgorzata Wojnarowska-Grzebień

Nauczyciel konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej, koordynator wspomagania szkół, koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Obszar wsparcia dla nauczycieli:

 • edukacja historyczna i obywatelska
 • realizacja podstawy programowej
 • konstruowanie programów kształcenia ogólnego
 • metody nauczania
 • awans zawodowy nauczyciela
 • ocenianie kształtujące
 • coaching, mentoring, tutoring w edukacji
 • kompetencje kluczowe
 • praca zespołowa
 • notowanie graficzne

Wykształcenie: mgr historii, studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie, konstytucjonalizm, filozofia i etyka, informatyka, zarządzanie oświatą, kwalifikacje edukatorskie, II stopień specjalizacji w zakresie nauczania historii, kurs Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, kurs koordynatorów sieci, egzaminator OKE, ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego

Kontakt: (+48) 12 261 31 41

Wyślij wiadomość m.wojnarowska@mcdn.edu.pl


 

arrow
Facebook
YouTube