Bożena Drzymała

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert ds. metodyczno-merytorycznych szkoleń, ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej, ekspert ds. konkursu na najlepszy projekt zrealizowany w CWUZ, ekspert ds. oceny prac konkursowych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • ocena prac zaliczeniowych uczestników warsztatów dla nauczycieli CWUZ z kompetencji: matematyka z elementami kompetencji przyrodniczych
 • prowadzenie wizyt wspomagających merytoryczne i metodyczne aspekty realizowanych zajęć dla nauczycieli CWUZ
 • analiza planów realizacji projektów, które będą podlegać obserwacji; obserwacje zajęć; przegląd wypracowanych materiałów; spotkania z nauczycielami i omawianie zajęć
 • udzielanie konsultacji indywidulanych zainteresowanym nauczycielom w ramach dyżurów metodycznych
 • koordynacja oceny i ocena prac w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w CWUZ

Wykształcenie: mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, studia podyplomowe z matematyki, studia podyplomowe: zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, nauczyciel dyplomowany

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość b.drzymala@mcdn.edu.pl 


Krystyna Dynowska-Chmielewska

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: kierownik projektu

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • planowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań projektowych
 • prezentacja projektu, przygotowywanie materiałów metodyczno-merytorycznych związanych z pracą z uczniem zdolnym

 Wykształcenie: mgr filologii polskiej, mgr nauk społecznych, studia podyplomowe: logopedia, andragogika, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, certyfikat Uniwersytetu Pedagogicznego w Wiedniu Train the Trainer, kwalifikacje edukatorskie uznane przez MEN, drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie, nauczyciel dyplomowany

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 16

Wyślij wiadomość k.dynowska@mcdn.edu.pl


Wioletta Dziedzina

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • prowadzenie wizyt wspomagających merytoryczne i metodyczne aspekty realizowanych zajęć dla nauczycieli CWUZ
 • udzielanie konsultacji indywidulanych zainteresowanym nauczycielom w ramach dyżurów metodycznych

Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, wyższe studia zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym z muzyki i filologii angielskiej, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel dyplomowany

Kontakt: (+48) 18 443 80 01 w. 15

Wyślij wiadomość w.dziedzina@mcdn.edu.pl


Katarzyna Hołda

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert ds. metodyczno-merytorycznych szkoleń, ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej, specjalista ds. Letniej Szkoły Młodych Talentów, ekspert ds. oceny prac konkursowych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • ocena prac zaliczeniowych uczestników warsztatów dla nauczycieli CWUZ
 • prowadzenie wizyt wspomagających merytoryczne i metodyczne aspekty realizowanych zajęć dla nauczycieli CWUZ
 • analiza planów realizacji projektów, które będą podlegać obserwacji; obserwacje zajęć; przegląd wypracowanych materiałów; spotkania z nauczycielami i omawianie zajęć
 • udzielanie konsultacji indywidulanych zainteresowanym nauczycielom w ramach dyżurów metodycznych
 • ocena prac w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w CWUZ
 • nadzór merytoryczno-metodyczny nad realizacją Letniej Szkoły Młodych Talentów

 Wykształcenie: mgr fizyki, mgr inż. technik informatyk

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość k.holda@mcdn.edu.pl


Irena Małecka

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej w zakresie pracy z uczniem zdolnym, kierownik ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • prowadzenie wizyt wspomagających merytoryczne i metodyczne aspekty realizowanych zajęć dla nauczycieli CWUZ
 • analiza planów realizacji projektów, które będą podlegać obserwacji; obserwacje zajęć; przegląd wypracowanych materiałów; spotkania z nauczycielami i omawianie zajęć
 • udzielanie konsultacji indywidulanych zainteresowanym nauczycielom w ramach dyżurów metodycznych
 • koordynacja nadzoru merytoryczno-metodycznego nad realizacją zajęć w CWUZ

 Wykształcenie: mgr pedagogiki, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, Szkoła dla rodziców i wychowawców, drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, kwalifikacje edukatorskie uznane przez MEN, nauczyciel dyplomowany

Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość i.malecka@mcdn.edu.pl


Anna Podbielska

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert ds. merytoryczno-metodycznych szkoleń, kierownik ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • organizacja szkoleń dla nauczycieli CWUZ, współpraca z beneficjentami projektów konkursowych w zakresie kierowania nauczycieli na warsztaty, współpraca z edukatorami prowadzącymi zajęcia dla nauczycieli, nadzór merytoryczno-metodyczny nad realizacją warsztatów
 • koordynacja nadzoru merytoryczno-metodycznego nad realizacją zajęć w CWUZ

 Wykształcenie: mgr geografii, kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, pierwszy stopień specjalizacji z zakresu nauczania geografii, egzaminator egzaminu maturalnego z geografii, nauczyciel dyplomowany

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość a.podbielska@mcdn.edu.pl 


Otylia Pulit-Parszewska

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert ds.  procesu diagnozy w projekcie Małopolskie Talenty

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • planowanie, organizowanie i nadzór nad realizacją diagnozy uzdolnień uczniów w projekcie Małopolskie Talenty
 • organizowanie i realizacja testu uzdolnień uczniów w szkołach

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek: filologia polska; kurs kwalifikacyjny edukatorów w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, kwalifikacje edukatorskie uznane przez MEN; kurs kwalifikacyjny dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji i zarządzania oświatą;  drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie, nauczyciel dyplomowany

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość o.pulit@mcdn.edu.pl

 


Piotr Wróbel

Nauczyciel konsultant w projekcie „Małopolskie Talenty”: ekspert ds. metodyczno-merytorycznych szkoleń, ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej, specjalista ds. Letniej Szkoły Młodych Talentów, ekspert ds. oceny prac konkursowych

Obszary wsparcia dla nauczycieli:

 • ocena prac zaliczeniowych uczestników warsztatów dla nauczycieli CWUZ
 • prowadzenie wizyt wspomagających merytoryczne i metodyczne aspekty realizowanych zajęć dla nauczycieli CWUZ
 • analiza planów realizacji projektów, które będą podlegać obserwacji; obserwacje zajęć; przegląd wypracowanych materiałów; spotkania z nauczycielami i omawianie zajęć
 • udzielanie konsultacji indywidulanych zainteresowanym nauczycielom w ramach dyżurów metodycznych
 • ocena prac w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w CWUZ
 • nadzór merytoryczno-metodyczny nad realizacją Letniej Szkoły Młodych Talentów

 Wykształcenie: mgr zarządzania w administracji publicznej, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu oraz przedmiotów ekonomicznych, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych, zarządzanie w oświacie

 Kontakt: (+48) 18 443 80 01 wew. 15

Wyślij wiadomość p.wrobel@mcdn.edu.pl