04.04.2019     Kraków

INFORMACJA O WYNIKACH drugiego NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw personalnych – 1,0 etat w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

INFORMACJA O WYNIKACH  drugiego  NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw personalnych – 1,0 etat   w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, informujemy, że na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani  Agnieszka Sarnek  –  zam. Kraków

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja po dokładnym przeanalizowaniu  przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu z kandydatką rozmowy  kwalifikacyjnej,  zdecydowała wybrać  Panią Agnieszkę Sarnek na stanowisko ds. personalnych. Wybrana kandydatka  została  wysoko oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji, ze względu na  30 letnie doświadczenie zawodowe, odpowiednie wykształcenie,  wiedzę merytoryczną, oraz kompetencje, które gwarantują spełnienie oczekiwań zawartych w ogłoszeniu.

arrow
Facebook
YouTube