ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MCDN

2020

27.02.2020
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) w projekcie Małopolskie Talenty, w okresie od 29 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r

Ogłoszenie – (BIP)

2020-03-17 Informacja z otwarcia ofert

2020-04-08 – Informacja o wyborze oferty


30.04.2020
Podniesienie bezpieczeństwa i jakości infrastruktury teleinformatycznej poprzez budowę środowiska wirtualnego wraz z usługą chmurową, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ogłoszenie BIP


05.05.2020
Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów

Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów


05.05.2020
Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz

Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz


05.05.2020
Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Modernizacja Energetyczna Wojewódzkich Budynków Użyteczności Publicznej – Budynek Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków


04.06.2020
Postępowanie na usługi społeczne art. 138o: przeprowadzenie wykładów podczas Forum Młodych Talentów ( FMT) w ramach projektu Małopolskie Talenty prowadzonego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ogłoszenie BIP


22.06.2020
Postępowanie na podstawie art. 138 o: Świadczenie usługi oceny testów uzdolnień uczniów z zakresu języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, TIK w ramach projektu Małopolskie Talenty

Ogłoszenie – BIP


15.07.2020
Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) w projekcie Małopolskie Talenty w okresie od 24 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie – BIP


07.09.2020
Remont ogrodzenia wokół budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów

Remont ogrodzenia wokół budynku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodka w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów


14.09.2020
Renowacja elewacji frontowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Renowacja elewacji frontowej dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków


14.09.2020
Dostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków

Dostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków


01.10.2020
Kompleksowa dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kompleksowa dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli


9.10.2020
Dostawa 20 szt. komputerów przenośnych dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 N0wy Sącz

Dostawa 20 szt. komputerów przenośnych dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 N0wy Sącz


06.11.2020
Dostawa specjalistycznego oprogramowania z branżowych symulacji biznesowych dla nauczycieli oraz uczniów wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych szkoleń dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli”.

Ogłoszenie BIP

Wszystkie załączniki do pobrania -ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania


20.11.2020
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pn.: „Kompleksowa dostawa sprzętu komputerowego dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli”

Tryb zamówienia : Zamówienie z wolnej ręki.

Ogłoszenie BIP

Ogłoszenie


25.11.2020
Dostawa, konfiguracja i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ogłoszenie BIP


26.11.2020
Dostawa 20 sztuk tabletów dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, nr sprawy: ZP.261.17.2020

Ogłoszenie BIP