28.09.2020

Kompleksowa organizacja 9 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych, w tym: „Poznajemy piękno twórczości Jana z Czarnolasu”, „Śladami Mikołaja Reja”, „Śladami Pana od Trylogii”, „Matejko – artysta monumentalny”, „Wyspiański w Krakowie”, „Mehoffer w Krakowie”, „Kraków”, „Zakopane”, „Baranów Sandomierski- Sandomierz”. Znak sprawy: WPE-BO.240.1.2020

Zapytanie ofertowe

 Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 wykaz usług

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 RODO

Załącznik nr 6 wzór umowy