09.04.2021

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia na „Usługę rozliczenia sezonu grzewczego 2020/2021 oraz 2021/2022 w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz”

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na „Usługę rozliczenia sezonu grzewczego 2020/2021 oraz 2021/2022 w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz”.

Z przyczyn o obiektywnym charakterze usługa świadczona może być wyłącznie przez jednego wykonawcę:

Minol ZENNER Sp. z o.o.
Limanowskiego 179, 91-340 Łódź